V01 ดิ๊พโซ่  ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีดำธรรมชาติ เอ็น 1/0
V02 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีน้ำตาลเข้ม เอ็น 3/0
V03 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์สว่างพิเศษประกายธรรมชาติ เอ็น 10/0
V04 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีดำประกายน้ำเงิน บีบี 1/8
V05 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีลูกนัทประกายประกายน้ำตาล บีอาร์ 7/7
V06 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีลูกน้ำตาลนัทประกายทอง บีอาร์ 8/7
V07 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีน้ำตาลมอคค่า เอ็น 3/07
V08 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีเทาอมเขียวประกายเขียวหมอก ซีจี 3/1
V09 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์ทองประกายเขียว-เหลือง ซีจี 3/2
V10 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์ทองเข้มประกายเขียวหม่น ซีจี 6/32
V11 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์เขียวสาหร่ายประกายทอง จี 6/3
V12 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์อ่อนประกายทอง จี 9/3
V13 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีน้ำตาลอ่อนพิเศษประกายทองจัด เอสจี 9/32
V14 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์กลางประกายเขียว จี8/2
V15 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์ทองประกายเขียวหม่น จีเอ 6/21
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V16 สีน้ำตาลคาราเมลประกายเนื้อหม่น พีเอ 7/31
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V17 สีบลอนด์กลางประกายหมอก เอ 8/11
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V18 สีเทาหม่น เอ 8/01
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V19 สีบลอนด์อ่อนพิเศษประกายเงิน เอสบี 12/81
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V20 สีขาวมุกพิเศษ เอสพี 10/11
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V21 สีมุกธรรมชาติ เอสพี 10/10
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V22 สีมะฮอกกานีเข้ม เอ็ม 4/5
ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ V23 สีมะฮอกกานีประกายแดงเข้ม อาร์เอ็ม 4/45
V24 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีบลอนด์กลางปมะฮอกกานีประกายน้ำตาลอ่อน บีเอ็ม 7/57
VB25 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีน้ำตาลช็อคโกแลต บีอาร์ 6/75
VB26 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีทองแดงประกายทอง อาร์จี 7/43
VB27 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีม่วงประกายแดง อาร์วี 5/6
VB28 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีแดงทับทิม อาร์ 0/44
VB29 ดิ๊พโซ่ ครีมย้อมผม ไวเบรนซี่ สีขาวมุก พีแอล 9/11
ดิ๊พโซ่ ไวเบรนซี่ ครีม แม่สีเหลือง
ดิ๊พโซ่ ไวเบรนซี่ ครีม แม่สีเขียว
ดิ๊พโซ่ ไวเบรนซี่ ครีม แม่สีน้ำเงิน
ดิ๊พโซ่ ไวเบรนซี่ ครีม แม่สีแดง
ดิ๊พโซ่ ไวเบรนซี่ ครีม แม่สีม่วง