ดิ๊พโซ่ ซีเคร็ท แฮร์ เซรั่ม
ดิ๊พโซ่ ซีเคร็ท แฮร์ เซรั่ม ซอง 30ml