ดิ๊พโซ่ โมลดิ้งแว๊กซ์ (50 กรัม)
ดิ๊พโซ่ โมลดิ้งแว๊กซ์ (80 กรัม)