ทำสีบลอนด์ทองประกายเขียวทองด้วย Dipso Hair Color S16

1.ปรับพื้นด้วย Dipso Hair Color SP24

2.พื้นผมสว่างระดับ 7

3.ลงสี Dipso Hair Color S16